AstroGita English Version
 
 English Version
 Bulgarian Version
 
 About your Astrologer
 Private Consultations
 WORKSHOP - NEW!
 
  Astrology Request
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ЗА ДЕПРЕСИИТЕ

За да разберем защо някои хора изпадат в депресии, а други не, трябва да разберем какъв е човекът и какъв образ (имидж) си е изградил за себе си.

Главно съществуват два типа хора- едните са по-затворени, по-ограничени, разсеяни  и нехайни,  докато другите са по-свободомислещи, с по-широки разбирания, същевременно внимателни, загрижени, готови да споделят, възприемяиви за нова информация или умеят да се нагаждат към новото. Последните нямат предразсъдъци и възприемат по-леко събитията такива каквито са, те по-рядко страдат от депресии. Много по-лесно е да бъдем безразлични към мнението на другите, да не приемаме новото и да държим само на нашето собствено мнение, вместо да приемем промяната и да се нагласим към мнението на другите. Необходими са усилия, за да  се нагласим  и приемем нечие становище, да разширим кръгозора си и видим нещата от нечия друга перспектива. Много често тези, които са по-затворени, по-малко загрижени за другите, често вглъбени в себе сии в собствените си проблеми, точно те изпадат в депрессии, защото те се съпротивляват да преминат от едно психическо състояние на безгрижие и незаинтересованост и затвореност към другото такова- на възприемане на новото, на получаване на нова информация и приемане на новата посока или новото мислене. При това състояние на хората, когато те са с предварително мнение или с предразсъдици, тяхната невъзприемчивост и тяхното становище води до състояние на умора и депресии. За щастие, хората могат да бъдат водени и окуражени да сменят едно състояние на ограниченост и незаинтересованост в друго, т.е. да преминат на друго умствено ниво- на разширяване на възгледите и възприемчивостта си. Това става много лесно и за отбелязване е, че умората, която е харакрерна за хората с депресии изчезва и това води до зареждане с енергия и бързо възстановяване.

От това какъв образ си е изградил човека също зависи и неговото умствено и психиеско състояние. Израсването на дететео и неговите контакти с близките му определят и неговия характер и негивия имидж. Детето има своя история и знае кое е то, на базата на това, което което то преживява и чува. Колкото по-нестабилни и несигурни са контактите му с родителите, толкова по-голяма е вероятността детето да се чувства несигурно и неспокойно и по-късно, когато порасне да изпада  в депресии и обратно, при добри комуникации и сигурност,  детето развива чувство за оптимизъм, защото то има доверие на тези, които са около него. Голямо значение за развитие и оформяне на собствения образ играят и контактите и разговорите с другите. И така всеки един човек си изгражда своя собствен образ или история, в която вярва и тази история представлява неговите принципи. Когато тези принципши са нарушени или неговата концепция за собственият му образ бива пречупена от другите, то той е объркан, затваря се в себе си или е депресиран, защото не можже да приеме новото или  не иска да се съгласи с онова, което е разлчяно или не отговаря на принципите на неговия самоизграден образ.  

За да разберем защо става така, първо е нужно да опознаем себе си, кои сме, какво харесваме и не, какво приемаме и какво не, какво правим, когато сме предизвикани да бъдем обратното на това, което ние мислим, че сме. Това може да стане чрез конртакти с другите или чрез самоанализа. За това трябва да се направят услия, да се работи систематично, изисква се съзнателно наблюдавене на реакциите и дейсвията в различни ситуации, изисква се воля, желание и постоянство. Колко хора имат това време и желание да се наблюдават и работят върху себе си? Малко са, но тези, които уважават и обичат себе, тези които са с по-широки разбирания, те са отворени към новото мнение и новите предложения, то те успяват да постигнат добри резултати  в опознаване на себсе си. Това са онези, които не се страхуват да приемат новото или да загубят себе си, тези, които обичат да рискуват и да разширят знанията и вижданията си. За това е необходимо да погледнем дълбоко в себе си, а същевременно и да приемем и мнението на другите, което не винаги е много лесно, особено, когато то е в противоречие със собсвеното ни Аз.

Има няклко метода на опознаване на себе си- чрез самоанализа или чрез контакти с другите. При положение на сериозни психични нарушения, говорим вече за психо-анализа. Това е така наречената терапия, в която пациента е в центъра на вниманието и с разговори и беседи с него тераписта стига до корените на проблема.

 В днешно време на химията и на правене на пари, на корумпираната връзка между медици и фармацевти, не е изненада, че лекарите се опитват да лекуват с химикали, за да помогнат на “фабриките за правене на пари” да увеличат материалното си сътояние. Много е лесно, по-бързо и по-евтино да бъдем подложени на медикаменти, отколкото да платим за многократни  разговори с психоаналитик. За съжаление, повечето от клиентите предпочитат бързото лечение, за да се върнат към нормалния си ритъм на живот, без дори да са разбрали от къде и защо идват депресиите. А депресията си има причина и тя изисква от нас да й обърнем внимание, да разберем от къде започва нейната поява, защото ако днес не разберем защо се е появила, то депресията ще се появи отново, в момента в който нашето Его или Аз бъде пренебрегнато пак. Често причина за депресиите са незадоволени нужди или потебности, но в забързаното ни ежедневие ние нямаме време за това и продължаваме по същия стар начин без да се попитаме от какво имаме нужда, защо душата страда.

Много психолози започнаха да прилагат нови съвременни методи за откриване на причините и лечении на депресиите и някои психични заболявания чрез използване на изкуствва и чрез тълкуване на сънища, които се много по-ефикасни, чрез които много по-бързо се стига до корените на проблема. Различни видове изкуства се използват, за да се стигне до опознаване на себе си, до среща със собствените страхове. Принципи на лечението със изкустжа се базира на теорията на бащата на психоанализата Карл Рогжерс, който приема всеки пациент за добър, здрав и нормален човек, не за лош или болен и той го поставя в центъра на вниманието като му дава възможност да се рзкрие като актуализара на неговите способности, приема неговите мисли и чувства. Още повече, той се вживява в тях и съчувства и изживява заедно с клиента неговата драма. Теорията на Карл Рогерс е да събуди сили и да мотивира клиента, да  върне желанието му да се пребори с трудностите. Отговора на Карл Рожерс на въпросите защо имаме нужда от вода, храна и въздух, защо се нуждаем от сигурност или любов, той отговаря съвсем просто- защото нашата природа ни е създала да изживеем всичко по-най-добрия начин, който можем и да се насладим на живота, доколкото ние можем. Ето защо Карл Рожерс актуализира на потенциалите на човека и му помага да ги използва. Неговата дъщеря Натали Рожерс използва теорията на своя баща, за да вземе всички тези принципи за актуализиране на потенциалите на човека като го поставя също в центъра на събитията, с нейната освежаваща идея да стимулира творческите му сили и възможности като експериментира и преоткрие себе си чрез използването на различни изкуства. Нали Рожерс комбинира философията на баща си с прилагането на изкуствата, за да подобри комуникацията с пациета  като една чудесна форма на контакт между пациент и терапист.

 По време нa рисуване, писане или на танц, намаля напрежението,  човек успява по много естествен начин, по детски, да се докосне до собствените си мисли и емоциии и сам да си отговори на много въпроси; да разбере механизма на своите страхове или да преоткрие себе си и своя нов образ, да разбере кой е и какви са неговите нужди. При добре създадени условия на доверие и спокойствие пациента пише, рисува или танцува и така по време на този творчески процес се сосвобождава от негативната енергия. Понякога е възможно е да изригне вълкан от емоции, който да отвори непознати врати за опознаване и докосване на себе си, до среща с вътрешното Аз, до откриване на нови вътрешни сили и потенциали за разгръщане и развитие на индивида. По време на процеса на лекуване с изкуства, или така наречената арт терапия, не е важен крайният продукт, а самият творчески процес, по време на който се освобождава огромна енергия и става докосване до собствените мисли и емоции.

Депресиите чесо идват при хора, които са по-малко ангажирани, които имат склоност към егоизъм или са по-малко заинтересувани за другите. Ето защо Натали Рожерс в нейната книга “Творческа връзка” обяснява важостта да играем , да бъдем деца, да намерим хоби или друг начин за изразяване на нашите емоции, желания или страхове. Депресиите идват при хора, които не обичат да комуникират или не обичат да споделят проблемите си с другите, те се затварят и казват,    че са добре когато ги питат, докато вътрешно те страдат, но идва един момент, когато проблема се връща или зацикля и тогава те изпадат в депресия или в психически разстройства отново. Друг път депресиите имат сериозни причини и те се крият в нашето близко или далечно минало. Ние ги носим в себе си и те се появяват, когато най-малко очакваме. Колкото по-рано открием корените на проблема, колкото по-рано намерим време да се докоснем до себе си и разберем защо страдаме, толкова по-добре, толкова по-големи са шансовете депресиите да не се повторят или да не започнат да се появяват на цикли.   Гита